Välkommen till JAM Data AB

JAM Data AB är ett konsultbolag som varit verksamt sedan 1989.

Vår specialitet är kundanpassad program- och webutveckling för Microsoft Windows plattformen med Microsoft Visual Studio som vårt främsta utvecklingsverktyg. Vi hanterar de flesta språk och tekniker såsom C#, VB.NET, WCF, MVC, ASP.NET, Silverlight, ADO, Linq, EF, TSQL.

Vi har ett brett kunnande inom datorer/servrar, mjukvara, databaser, nätverk, lagring, installationer, support och administration.

 

 

 

För mer information:

e-Mail:

info@jamdata.se

Tel:

08-623 00 70

JAM Data AB, 192 48 Sollentuna

© Copyright 1989-2021, JAM Data AB. All rights reserved.
For more information, please send e-mail to info@jamdata.se